زیراکس

زیراکس / Xerox شرکتی آمریکایی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال است که در زمینه ساخت تجهیزات چاپ فعالیت می‌کند.

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 19 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 34 دیدگاه

| ۲۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | 5 دیدگاه

فناوری | کیان زرعکانی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | 11 دیدگاه