فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید