فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | 14 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | + دیدگاه