اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۳۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | 9 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید