بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

۲۸ مورد از خیره‌کننده‌ترین عکس های نجومی ۲۰۲۰

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

علمی

مقاله های علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فناوری

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | 20 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | 40 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | 105 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | 30 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 28 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید