پادکست‌های زومیت

پادکست زومیت به بررسی و تشریح سوژه‌های جذابی در محیط پیرامون ما می‌پردازد که از دریچه‌ی علم و تکنولوژی قابل بررسی است

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | 25 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 1 دیدگاه