لایدار

لیدار فناوری‌ سنجش از راه دور است که از طریق روشن کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس‌شده، فاصله‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. فناوری لیدار مشابه اصول رادار کار می‌کند که بعضی اوقات نیز رادار لیزری نامیده می‌شود. اختلاف اصلی بین لیدار و رادار در واقع نوع طول موج‌های تابشی مورد استفاده‌ در آن‌ها است. رادار از طول موج‌هایی در ناحیه رادیویی استفاده می‌کند در حالی که لیدار طول موج‌های لیزری بکار می‌برد.

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | 24 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | 14 دیدگاه

| ۲۱:۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۰۸:۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

خودرو | آرش شیرخورشیدی | ۲۱:۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | 5 دیدگاه