چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

بر آخرین نئاندرتال‌ها چه گذشت؟

ردپای نئاندرتال های ایران: تاریخچه و سرنوشت آن‌ها (بخش اول)

فرگشت

تکامل، فرگشت، برآیش به معنی دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی است که طی زمان در جمعیت‌های افراد رخ می‌دهد. این ویژگی‌های فنوتیپی، که از نسلی به نسل بعد جابجا می‌شوند.

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | 70 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 29 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 32 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 27 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | 64 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 113 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 66 دیدگاه

| ۲۰:۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | 41 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | 23 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 12 دیدگاه