بر آخرین نئاندرتال‌ها چه گذشت؟

ردپای نئاندرتال های ایران: تاریخچه و سرنوشت آن‌ها (بخش اول)

چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

فرگشت

تکامل، فرگشت، برآیش به معنی دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی است که طی زمان در جمعیت‌های افراد رخ می‌دهد. این ویژگی‌های فنوتیپی، که از نسلی به نسل بعد جابجا می‌شوند.

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | 70 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 29 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 32 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 27 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | 62 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 113 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 66 دیدگاه

| ۲۰:۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | 41 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | 23 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | 19 دیدگاه

بیشتر بخوانید