بی ام و

بی ام و / BMW خودروساز مطرح و قدیمی آلمان است که به تولید خودروهای اسپرت و لوکس می پردازد. از خودروهای شاخص این شرکت می‌توان سری 3، سری 5، سری 6، سری 7، شاسی بلند‌های سری X و سری اسپرت M‌اشاره کرد.

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | 11 دیدگاه

| ۰۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | 13 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 2 دیدگاه