واقعیت افزوده

واقعیت افزوده یا Augmented Reality فناوری است که از طریق هدست‌های مخصوص دنیای مجازی و دنیای واقعی ترکیب می‌شوند و اشیاء مجازی در دنیای پیرامون ما اضافه می شوند

| ۲۳:۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید