ایرباس

اخبار و مقالات مربوط به ایرباس، شرکت هواپیماسازی اروپایی و سازنده بزرگترین هواپیمای جت مسافربری جهان، را در این صفحه بخوانید.

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | 2 دیدگاه

ویدیو | بهزاد مرعشیان | ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | 35 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | 17 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | 7 دیدگاه