ون

ون / Van کلاس خاصی از خودروها است که فضای کابین زیادی برای حمل بیش از ۷ نفر را دارند. ماشین ون عموما توسط خانواده‌هایی با جمعیت زیاد یا به عنوان تاکسی به کار گرفته می شوند

| ۱۵:۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 8 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 19 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید