اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۱۷:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | 78 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 3 دیدگاه