کامیون

کامیون و ماشین های سنگین به همراه معرفی فناوری های بکار رفته در کامیون های ولوو، بنز، اسکانیا، ماک و دیگر کمپانی کامیون ساز دنیا

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | 75 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | 12 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 15 دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 10 دیدگاه