پردازنده‌های AMD Ryzen 5000 با معماری Zen 3 معرفی شدند

بررسی پردازنده‌های نسل سوم رایزن AMD‌ از دید نشریات معتبر جهان

بررسی عمیق معماری Zen 2؛ پیشرفت‌ها و ویژگی‌ها (قسمت اول)

رایزن

رایزن نسل جدید پردازنده های AMD است که مبتنی بر معماری Zen طراحی و توسعه یافته است

| ۰۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | 20 دیدگاه

| ۱۷:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۶:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | 40 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | 24 دیدگاه

| ۱۹:۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید