پردازنده‌های AMD Ryzen 5000 با معماری Zen 3 معرفی شدند

بررسی پردازنده‌های نسل سوم رایزن AMD‌ از دید نشریات معتبر جهان

بررسی عمیق معماری Zen 2؛ پیشرفت‌ها و ویژگی‌ها (قسمت اول)

رایزن

رایزن نسل جدید پردازنده های AMD است که مبتنی بر معماری Zen طراحی و توسعه یافته است

| ۱۴:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | 23 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | 20 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۳۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | 3 دیدگاه