رباتیک

رباتیک / Robotics شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی، شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، علوم رایانه و چند رشته دیگر است و شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌شود.

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۴۸ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

CES | رباتیک | مبین احمدی | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 26 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | 33 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 20 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید