رباتیک

رباتیک / Robotics شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی، شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، علوم رایانه و چند رشته دیگر است و شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌شود.

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 20 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 11 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 3 دیدگاه

CES | فناوری | رباتیک | مسعود توکلی | ۱۹:۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید