رباتیک

رباتیک / Robotics شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی، شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، علوم رایانه و چند رشته دیگر است و شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌شود.

سخت افزار | مصطفی عسگری | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۰۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | 19 دیدگاه

| ۱۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | 8 دیدگاه

هوش مصنوعی | سارا ارجمند | ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۴۸ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

CES | مبین احمدی | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 26 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 1 دیدگاه