فتوشاپ

ادوبی فوتوشاپ / Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار ویرایش تصویر است. فتوشاپ برای ویرایش، بازسازی، ترکیب، ادیت و روتوش عکس ها و تصاویر استفاده می‌شود.

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 23 دیدگاه

| ۱۶:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | 13 دیدگاه

| ۱۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید