فتوشاپ

ادوبی فوتوشاپ / Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار ویرایش تصویر است. فتوشاپ برای ویرایش، بازسازی، ترکیب، ادیت و روتوش عکس ها و تصاویر استفاده می‌شود.

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 14 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید