فتوشاپ

ادوبی فوتوشاپ / Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار ویرایش تصویر است. فتوشاپ برای ویرایش، بازسازی، ترکیب، ادیت و روتوش عکس ها و تصاویر استفاده می‌شود.

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | 14 دیدگاه

| ۲۳:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 22 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | 12 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 23 دیدگاه

| ۱۶:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید