ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | 19 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید