ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 28 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 10 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید