ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | 20 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | 10 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید