ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 12 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | 13 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | + دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | 16 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید