مصاحبه اختصاصی زومیت

مصاحبه اختصاصی زومیت با مدیران ارشد شرکت‌های ایرانی و خارجی و همچنین مصاحبه با فعالان حوزه‌ی فناوری

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | 121 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | 56 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۰:۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید