مصاحبه اختصاصی زومیت

مصاحبه اختصاصی زومیت با مدیران ارشد شرکت‌های ایرانی و خارجی و همچنین مصاحبه با فعالان حوزه‌ی فناوری

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 13 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | 121 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | 56 دیدگاه

بیشتر بخوانید