خودروی هیبریدی

خودرو هیبریدی نوعی از خودروی است که برای حرکت کردن از ترکیب دو یا چند منبع مجزای قدرت استفاده می‌کند. در بیشتر موارد از این نام در اشاره به خودرو برقی دوگانه استفاده می‌شود که در سیستم پیشرانه آن‌ها یک موتور احتراق داخلی در کنار یک یا چند موتور الکتریکی قرار دارد و خودرو این قابلیت را دارد که فقط از یکی از این منابع انرژی یا هر دو آن‌ها در کنار یکدیگر استفاده کند.

| ۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | 26 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | 12 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | 12 دیدگاه