هاچ بک

هاچ بک / Hatchback کلاسی از خودروها هستند که فاقد صندوق عقب بوده و به صورت دو یا چهار درب تولید می‌شوند. پراید 111، پژو 206، هیوندا i20، فولکس واگن گلف برخی از مثال‌های این دسته از خودروها هستند.

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | 9 دیدگاه

| ۰۸:۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | 9 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | 7 دیدگاه

| ۱۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید