چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

۹ حقیقت جالب و باورنکردنی در مورد نئاندرتال‌ها

بیوگرافی باربارا مک‌کلینتاک، گیاه‌شناسی با جایزه نوبل پزشکی

ژنتیک

ژنتیک (به معنای آفریدن بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوت‌های جانداران زنده می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این دانش می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | 20 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 22 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 113 دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | 17 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | 19 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 42 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 34 دیدگاه

| ۱۷:۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | 6 دیدگاه