پروژه هارپ؛ آزمایشگاهی در آسمان یا سلاحی نظامی برای وارونه کردن دنیا؟

مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۲۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | 10 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | 24 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | 21 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | 53 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 27 دیدگاه

بیشتر بخوانید