تشخیص چهره

تشخیص چهره / Facial Recognition فناوری است که می‌تواند اشخاص را از روی تصویر یا عکس دیجیتالی یا ویدیوی آن‌ها تشخیص بدهد. استفاده از این فناوری در دوربین‌های نظارتی در سطح شهرها توسط دولت‌ها باعث نگرانی بسیاری نسبت به سوء استفاده از این فناوری و نقض حریم شخصی توسط حکومت‌ها شده است.

| ۱۲:۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 67 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | 27 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 22 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 3 دیدگاه