کراس اوور

کراس‌اوور / CUV کلاسی از خودروهای شاسی بلند مناسب مصارف شهری است که هیوندای توسان، کیا اسپورتیج، تویوتا rav4 بخشی از این محصولات هستند

| ۱۰:۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 31 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 20 دیدگاه

بیشتر بخوانید