خودرو روباز

خودرو روباز /Convertible به خودروهایی گفته می‌شود که سقف بازشو دارند و سرنشینان در شرایط دلخواه می‌توانند با جمع کردن سقف خودرو، از جو متفاوتی لذت ببرند

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 11 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید