خودرو روباز

خودرو روباز /Convertible به خودروهایی گفته می‌شود که سقف بازشو دارند و سرنشینان در شرایط دلخواه می‌توانند با جمع کردن سقف خودرو، از جو متفاوتی لذت ببرند

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 11 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | 8 دیدگاه

اخبار خودرو | علی محمدی | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | 1 دیدگاه