دی‌اکسید کربن

کربن دی‌اکسید یا گازکربنیک(با فرمول شیمایی CO2 از ترکیب کربُن با اکسیژن به دست می‌آید. گاز کربنیک بر اثر احتراق زغال و مواد آلی در مجاورت اکسیژن، تخمیر مایعات، تنفس حیوانات و گیاهان و غیره به دست می‌آید.

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | + دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | 1 دیدگاه