کربن

کربن عنصری شیمیائی، غیر فلزی و فراوان است که در جدول تناوبی با نشان C و عدد اتمی ۶ شناخته می‌شود. کربن چهارظرفیتی و دارای چندین دگرشکل است. چنین کربنی همسانگرد و مانند شیشه محکم است. لایه‌های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده‌اند، بلکه مانند کاغذ خرد شده هستند. نوع خالص و متراکم آن الماس و نوع نرم و غیر متراکم آن گرافیت است.

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | 13 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | 32 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | + دیدگاه