فیبر کربن

فیبر کربن / Carbon Fiber نوعی کامپوزیت است که به دلیل وزن اندک و استحکام بالا، کاربرد گسترده‌ای در صنایع هوا فضا و خودروسازی دارد.

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | 18 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | 9 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | + دیدگاه

| ۱۷:۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | 2 دیدگاه