آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید