آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | 13 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | 24 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | 24 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | 24 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | + دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | 25 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 2 دیدگاه