اخبار تسلا

تسلا / Tesla یکی از شرکت‌های برتر تولید خودروهای الکتریکی است که مدل اس و مدل 3 از جدیدترین محصولات آن ها است.

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | 19 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 44 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | 14 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | 18 دیدگاه

| ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 14 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 18 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | 17 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | 88 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | 33 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید