بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

۲۸ مورد از خیره‌کننده‌ترین عکس های نجومی ۲۰۲۰

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

علمی

مقاله های علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فناوری

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 13 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 14 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 21 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 44 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید