دارت

گوگل روی کراس پلتفرم جدیدی با نام Sky کار می کند

سمیه حسین پور | یکشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۹۴, ۱۰:۲۴

گوگل از زبان برنامه‌‌نویسی «دارت» در «موتور اجرای اپلیکیشن گوگل» پشتیبانی می‌کند

حسین خلیلی صفا | یکشنبه, ۱۸ آبان ۹۳, ۱۵:۳۰

گوگل زبان جدید برنامه نویسی را با نام Dart معرفی کرد

نجمه عطائی | سه شنبه, ۱۹ مهر ۹۰, ۱۰:۱۲