تلویزیون

تلویزیون های OLED، LCD، SUHD و فناوری های مرتبط با LCD LED TVها و انواع دیگر تلویزیون‌ های 4K و HD

| ۲۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 18 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | 38 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 40 دیدگاه

| ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید