تلویزیون

تلویزیون های OLED، LCD، SUHD و فناوری های مرتبط با LCD LED TVها و انواع دیگر تلویزیون‌ های 4K و HD

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | 14 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 15 دیدگاه

| ۲۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | 38 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 40 دیدگاه

| ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید