آموزش عکاسی

آموزش عکاسی و یادگیری نحوه کار با دوربین های عکاسی بدون آیینه، DSLR، کامپکت و دیگر مقالات آموزشی مرتبط با عکاسی

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | 8 دیدگاه

آموزش عکاسی | محمد دهقان | ۰۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید