ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | 28 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | 11 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | 14 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید