ثبت اختراع

پتنت / Patent یا سند ثبت اختراع یا حق امتیاز به حق انحصاری که در ازای اختراع یا ایده‌ی ثبت شده به مخترع داده می‌شود گفته می‌شود.

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید