۶۰ ثانیه

۶۰ ثانیه، اخبار مهم دنیای فناوری و سرگرمی را برای آن دسته از کاربران که فرصت مرور گسترده‌ی اخبار را ندارند، روزانه به طور خلاصه و در یک دقیقه بازگو می‌کند.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | + دیدگاه