هاچ بک

هاچ بک / Hatchback کلاسی از خودروها هستند که فاقد صندوق عقب بوده و به صورت دو یا چهار درب تولید می‌شوند. پراید 111، پژو 206، هیوندا i20، فولکس واگن گلف برخی از مثال‌های این دسته از خودروها هستند.

| ۱۶:۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | 7 دیدگاه

| ۱۷:۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 10 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید