دی ان ای

دی‌ان‌ای مخفف عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک با دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوری است. آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش ایوری آزمایش‌هایی انقلابی و سرآغازی در شناسایی و مطالعهٔ دی ان ای به عنوان ژنوم بودند.

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | 34 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | 20 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | 20 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | + دیدگاه

| ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 34 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | + دیدگاه

| ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | 1 دیدگاه