کنفرانس بیلد مایکروسافت

بیلد / BUILD، رویداد سالانه‌ مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان که همه‌ساله در فصل بهار و طی سه روز برگزار می‌شود و در آن مایکروسافت از برنامه و دستاوردهای خود سخن می‌گوید و ابزارهایی را برای توسعه‌دهندگان معرفی می‌کند.

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 19 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | 4 دیدگاه