نمایشگاه خودرو شانگهای

تمامی اخبار و مقالات نمایشگاه خودروی شانگهای Auto Shanghai؛ یکی از دو رویداد بزرگ خودرویی کشور چین است که هر ساله در شهر شانگهای برگزار می‌شود.

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | 71 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | 11 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | 27 دیدگاه

| ۰۱:۳۴ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | 23 دیدگاه

بیشتر بخوانید