آموزش کامپیوتر

آموزش کامپیوتر و آموزش ویندوز، آموزش ویندوز 10 و آموزش لینوکس، اوبونتو و آموزش دیگر مباحث مرتبط با کامپیوترها

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 13 دیدگاه

| ۱۸:۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | 14 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | 12 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | 38 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | 10 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 21 دیدگاه

بیشتر بخوانید