معرفی کتاب Radical Candor اثر کیم اسکات

معرفی کتاب قدرت عادت اثر چارلز دوهیگ

معرفی کتاب کفش باز خاطرات خالق نایک اثر فیل نایت

معرفی کتاب

معرفی کتاب | مائده حوایی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه

معرفی کتاب | احمد سبحانی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 3 دیدگاه

معرفی کتاب | احمد سبحانی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید