فرادی فیوچر

فرادی فیوچر / Faraday Future یک کمپانی امریکایی با پشتوانه‌ی چینی است که بر روی توسعه‌ی خودروهای الکتریکی و راه‌حل های موبایل تمرکز کرده است.

| ۰۹:۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | 21 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 9 دیدگاه

| ۱۶:۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 23 دیدگاه

| ۰۷:۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | 14 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۴۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | 6 دیدگاه