نگاهی جامع به سخت‌‌افزار مک پرو ۲۰۱۹

کاربران حرفه‌ای از دلایل خرید مک پرو جدید می‌گویند

چه آینده‌ای در انتظار کامپیوترهای شخصی رومیزی است؟

کامپیوتر رومیزی

کامپیوترهای رومیزی، کامپیوترهای بدون کیس، All in Oneها، کامپیوتری کوچک، استیک ها

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | 32 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | 13 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | 28 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | 21 دیدگاه

بیشتر بخوانید