چه آینده‌ای در انتظار کامپیوترهای شخصی رومیزی است؟

کاربران حرفه‌ای از دلایل خرید مک پرو جدید می‌گویند

نگاهی جامع به سخت‌‌افزار مک پرو ۲۰۱۹

کامپیوتر رومیزی

کامپیوترهای رومیزی، کامپیوترهای بدون کیس، All in Oneها، کامپیوتری کوچک، استیک ها

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 21 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | 25 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 14 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 11 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 22 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 14 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید