واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۱:۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید