واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | 17 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | 35 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | 7 دیدگاه