واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | 27 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۴ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید