سئات

سئات / SEAT خودروساز اسپانیایی است که به طور کامل تحت مالکیت فولکس واگن قرار دارد و خودروهایی مانند سئات لئون را تولید می‌کند.

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | 12 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | 37 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | 3 دیدگاه