اخبار میتسوبیشی

میتسوبیشی /Mitsubishi یکی از تولیدکنندگان مطرح خودروی ژاپن است که در سطح جهان نیز بسیار شناخته شده است. لنسر، پاجرو، اوتلندر، گالانت و ASX تعدادی از مدل‌های محبوب این برند هستند.

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 27 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | 19 دیدگاه

| ۱۴:۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۵:۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید